Szereléstechnika

 

 

 

 

Cső méretre vágása

Művelet:
Elsőként vágja a csövet a kívánt méretre. A vágáshoz használjon csővágót oly módon, hogy a vágás felülete a tengelyre merőleges legyen

 

Sorjátlanítás és kalibrálás

A kalibráló szerszámmal bíztosíthatjuk a cső vágás utáni körkörösséget, és a vágás során keletkezett sorja eltávolítását.

Művelet:
A cső végébe tolja be a kalibert és az óra járásával megeggyező irányba tekerve egy lépésben végezze el a kalibrálást és a sorjátlanítást. A műveletett addig végezze, amíg a csővég sorjamentes nem lesz. A szerszám kivétele után győződjön meg a csővég körkörösségéről.

     
  


Külsős hajlítórugóval történő hajlítás 

A Haka csöveket hajlító rugóval kézzel könnyedén és biztonságosan hajlíthatjuk.

     
 

Belsős hajlítórugóval történő hajlítás 

A Haka csöveket hajlító rugóval kézzel könnyedén és biztonságosan hajlíthatjuk.

     
  

 

 

 

Préselés

 


Préselés részletes ismertetése

 

A kalibrált csövet a pressz fittingbe ütközésig betoljuk, melyet az idomon elhelyezett kis nyíláson ellenőrízhetünk. A préspofa (TH) teljes szétnyitása után helyezzük a fittinget a pofába. A préselés során a préspofa mindkét felének teljesen zárodniuk kell.

 

 

 

Művelet: A csővégén 15° -os letörés található, mely megakadályozza a O-gyűrű sérülését. Helyezze ütközésig a csatlakozót a cső végére. Ellenőrizze a cső helyzetét a préshüvely nyílásán keresztűl. Helyezze a préspofa nútjába a csatlakozó présgyűrűje felett található műanyag gyűrűt.

 

Fontos: sérült, szennyezett préspofa nem biztosíthat megfelelő kötést!

 

Az idomnak megfelelő TH jelű préspofával a présgép működtető gomját folyamatosan tartva végezze el a préselést ( a préspofáknak zárodniuk kell)! A géptípusoktól függően a művelet végén kattanás hallható, illetve automatikusan kioldhat a készülék. A présgyűrű nyílásán keresztül ellenőrizze, hogy a cső helyén maradt-e! A présgyűrű felületén kettős körkörös lenyomatnak kell szimetrikusan elhelyezkednie a TH préskontúrnak megfelelően. Az idom a préselés után a csövön nem fordulhat el, stabilan kell pozícióját tartania.

 

Fontos: A présgyűrrűtől egy csőátmérőnyi távolságban a csövet TILOS hajlítani!

 

Garancia: A présgépet és a préspofákat adott időközönként ellenőriztesse a gyártó által kijelőlt szervízben, minősítő állomáson. Csak minősített szerszám esetén érvényesíthető a garancia!

 

Nyomáspróba: A garancia egyik legfontosabb feltétele a szabályosan elvégzett nyomáspróba és az ezt igazoló nyomáspróba jegyzőkönyv megléte, illetve a Szerelvénybolt Kft. részére elküldött és dokumentált jegyzőkönyv.

2010 © Copyright Szerelvénybolt Kft.  |  Információért írjon: info@haka.hu  |  Design by new time
www.haka.hu
Ajánlott felbontás: 1024x768 vagy annál nagyobb.